Het nieuwe districtscollege heeft zaterdag 5 januari  de lijnen uitgezet voor de zes komende jaar besturen in Hoboken. Opvallend: er zou een molen die past in het verhaal van Nello en Patrasche naar het district komen.
Mobiliteit

Het bestuur wil meer verkeersremmers, conflictvrije kruispunten en een aan fietsers aangepaste infrastructuur. Aan de Sint-Bernardsesteenweg komt zo goed als zeker een dubbel fietspad van het Schoonselhof tot Hemiksem. De Fodderiestraat en de Commandant Van Laethemstraat worden fiets­straten. De parkeerruimte moet maximaal behouden blijven. Het district vraagt het stadsbestuur met aandrang de ruimte achter het Volkshuis in de Kapelstraat aan te kopen en er een parking in te richten. De grote toegangspoorten tot Hoboken moeten verfraaid worden. Specifiek gaat het over de parking aan het Schoonselhof, de omgeving van het veer aan de Schelde, de Lageweg, de Schroeilaan en de stationsomgeving.

Veiligheid

Stad Antwerpen wil meer inzetten op veiligheid, het Hobokense bestuur wil daarin meegaan. “Wij willen bij de volgenden zijn om camera’s op ons grondgebied te krijgen. Bijvoorbeeld aan Fort 8 zijn die nodig”, zegt districtsburgemeester Toen.

Toerisme

Het districtsbestuur wil de toeristische bewegwijzering verder uitrollen. De fiets- en wandelroutes worden gepromoot. Samen met Natuurpunt wordt bekeken hoe het een groene wandelring gerealiseerd kan worden.

“Niet iedereen weet dat, maar Hoboken heeft een jachthaven”, zegt Toen. “Er is al horeca, we willen de haven verder uitbouwen en mensen lokken.”

Een tweede project spreekt tot de verbeelding. In het kader van het verhaal van de Hobokense figuren Nello en Patrasche zou er een molen naar het district komen. Eén die weg moet uit het havengebied. Er is nog niet geweten waar die juist zou staan. Zoals zaterdag al in uw krant stond, zal het bestuur ook proberen een in Hoboken gevonden mammoetskelet tentoon te stellen.

Sociaal beleid

Het district wil zelf middelen vrijmaken om de eenzaamheid en armoede aan te pakken, hoewel dat eerder een stedelijke bevoegdheid is. Zo wil het district erop toezien dat geen enkel kind met een lege brooddoos naar school gaat.

Centrum

Het districtsbestuur merkt op dat de Kioskplaats nog te veel een plein is waar mensen snel voorbijlopen. Na de heraanleg van het eerste deel, moet ook het tweede deel met de Lelieplaats onder handen genomen worden. “Het moet een echte ontmoetings- en verblijfsplaats worden”, vindt Toen. Er moet voldoende terrasruimte voor horeca zijn en er worden een aantal parkeerplaatsen herschikt.

Sport

Fort 8 moet op termijn een ‘sportfort’ worden, met ruimte voor een resem aan sporten. Een permanente skate-infrastructuur hoort daarbij. Het bestuur is ook op zoek naar meer speelruimte in Hoboken-Noord, waar het speelpleintje aan de Meetjeslandstraat gesloten is.

bron GVA

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.